Saytdan istifadə qaydaları

Hüquqi çərçivənin mövcud texniki yenilikləri və dəyişiklikləri ilə əlaqədar aşağıdakı şərtləri vaxtaşırı dəyişmək və / və ya müəyyən düzəlişlər etmək lazım gəlir. Buna görə də istifadəçilərdən bu səhifəyə baş çəkməzdən əvvəl "İstifadə şərtləri"ni gözdən keçirməyi və dəyişiklik və düzəlişləri nəzərə almağı xahiş edirik.

Veb səhifənin ümumi şərtləri

1. Müəllif Hüquqları Qanunu
Saytımızın səhifələri (məzmunu, strukturu) müəlliflik hüququ ilə qorunur. Hər hansı məlumatın təkrara emalı, yenidən işlənməsi, tərcüməsi, digər mediada saxlanılmaı və emalı, o cümlədən, elektron vasitələrdə saxlanılması və ya emalı zamanı müəlliflik hüququndan istifadə olunur.

2. Üçüncü tərəflərin veb-səhifəsinə görə məsuliyyət daşımama
Üçüncü tərəfin saytlarına keçidlər sadəcə naviqasiyanı asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Həmin səhifələrdə göstərilən fikirlər bizim tərəfimizdən irəli sürülməyib. Səhifəmizdən birbaşa keçid etmək mümkün olan üçüncü tərəfin səhifələrinin məzmunu ilə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Xüsusilə də, belə səhifələrdə baş verən üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulmasına və ya qanun pozuntularına görə biz məsuliyyət daşımırıq.