İpoteka alımı ilə bağlı xərclər

İpoteka kreditlərinin rəsmiləşdirilməsi üçün rüsum və müddətlər

 

Sığortanın növü                 Orta Məbləğ          Müddət
Fərdi qəza və xəstəlik sığortası                 Kredit məbləğinin 0,5% – 0,7% miqdarında          3-5 gün müddətində
         3-5 gün müddətində
İpoteka predmetinin sığortası                 Kredit məbləğinin 0,3% – 0,4% miqdarında          3-5 gün müddətində

 

 

 İpoteka predmetinin qiymətləndirilməsi

Aparılan hərəkətin adı Müddət Qanunvericlik
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə (Forma 1)

5 iş günü ərzində

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 5.3.
Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi

20 gün ərzində

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 9.2
İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması

5 gün ərzində

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 20.3
İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatına alınması

3 gün ərzində

“İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı Qaydaları” nın 2.2-ci bəndi
İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı 2 gün ərzində “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı Qaydaları” nın 3.3-cü bəndi